Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych I Ich Rodzin

... posiada osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach oraz  Statutu. Stowarzyszenie działa od sierpnia 1996 roku. Obejmuje swym zasięgiem rodziny dzieci autystycznych z całego terenu województwa śląskiego, systematycznie rozwijając zakres prowadzonych działań. Obecnie mamy ponad 30 członków. Podopieczni nasi maja dużą rozpiętoć wiekową (4-30 lat). Naszą rolą, oprócz opieki nad dziećmi, jest walka o ich prawa i ich przyszłość. Dorośli z autyzmem są praktycznie wykluczeni ze społeczeństwa i pozbawieni fachowej pomocy – my to zmieniamy. Pieniądze zebrane w poprzednich latach przeznaczyliśmy na imprezy sportowo rekreacyjne, urządzenie i wyposażenie terapeutycznej, szkolenia specjalistyczne dla rodziców i terapeutów oraz bieżącą działalność statutową: hipoterapię, dogoterapię, SI, zajęcia na basenie, grupę wsparcia dla rodziców dzieci oraz dorosłych z autyzmem. Od 2009 prowadzimy przy współpracy z Miastem Katowice 3 razy w tygodniu popołudniu warsztaty socjoterapeuczne dla dorosłych z aytyzmem, a także terapię w domach podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowania nie są w stanie uczestniczyć z zajęciach grupowych.

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt własny.