Informator ... NA GORĄCO...

Informator jest miejscem dzielenia się wiedzą, doświadczeniami (tymi dobrymi i złymi) oraz spostrzeżeniami rodziców, pedagogów i psychologów, zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin w Katowicach.
W zamierzeniu, ma to być również platforma osiągnięć Stowarzyszenia jako grupy.
Redaktorami będą wszyscy rodzice, a jedynie pierwsze numery i ‘centrum koordynacyjne’ będzie w rękach Liliany Bujały. Pod każdym artykułem zamieszczane będzie nazwisko i numer telefonu autora, co umożliwi zasięgnięcie u niego bardziej szczegółowych informacji przez czytelników.
Informator ma stanowić źródło informacji, podsumowujące i uzupełniające dyskusje na zebraniach rodziców, a dla tych, którym sytuacja życiowa chwilowo nie pozwala przyjeżdżać na zebrania – umożliwi bycie na bieżąco, w tym, co się dzieje.
Znajdą się w nim także najnowsze wiadomości bądź ciekawostki, dotyczące terapii i pracy z osobami dotkniętymi autyzmem.
Gazetka będzie rozdawana na zebraniach lub rozsyłana mailem :-)

Informator nr 112/2014
Informator nr 111
Informator nr 110
Informator nr 109
Informator nr 108
Informator nr 107
Informator nr 106
Informator nr 105
Informator nr 104
Informator nr 103
Informator nr 102
Informator nr 101
Informator nr 100

Informator nr 99
Informator nr 98
Informator nr 97
Informator nr 96
Informator nr 95
Informator nr 94
Informator nr 93
Informator nr 92
Informator nr 91
Informator nr 90

Informator nr 89
Informator nr 88
Informator nr 87
Informator nr 86
Informator nr 85
Informator nr 84
Informator nr 83
Informator nr 82
Informator nr 81
Informator nr 80

Informator nr 79
Informator nr 76
Informator nr 74

Informator nr 68
Informator nr 67
Informator nr 66
Informator nr 65
Informator nr 64
Informator nr 63
Informator nr 62
Informator nr 61
Informator nr 60

Informator nr 59
Informator nr 58
Informator nr 57
Informator nr 56
Informator nr 55
Informator nr 54
Informator nr 53
Informator nr 52
Informator nr 51
Informator nr 50

Informator nr 49
Informator nr 48
Informator nr 47
Informator nr 46
Informator nr 45
Informator nr 44
Informator nr 43
Informator nr 42
Informator nr 41
Informator nr 40

Informator nr 39
Informator nr 38
Informator nr 37
Informator nr 36
Informator nr 35
Informator nr 34
Informator nr 33
Informator nr 32
Informator nr 31
Informator nr 30

Informator nr 29
Informator nr 28
Informator nr 27
Informator nr 26
Informator nr 25
Informator nr 24
Informator nr 23
Informator nr 22
Informator nr 21
Informator nr 20

Informator nr 15
Informator nr 14
Informator nr 13
Informator nr 12
Informator nr 11
Informator nr 10
Informator nr 9
Informator nr 8
Informator nr 7
Informator nr 6
Informator nr 5
Informator nr 4
Informator nr 3
Informator nr 2
Informator nr 1

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt własny.