KSIĄŻKI UDOSTĘPNIONE DO WYPOŻYCZANIA DO REGIONALNEGO STOWARZYSZENIA NA RRZECZ OSÓB AUTYSTYCZNYCH I ICH RODZIN:
1. Affolter Felicie – Spostrzeganie, rzeczywistość, język, wyd, WSiP Warszawa 1997
2. Attwood Tony – Zespół Aspergera, wyd. Zysk i S-ka Poznań 2006
3. Błeszyński Jacek (red.) – Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, wyd. Impuls Kraków 2005
4. Bobkowicz-Lewartowska Lucyna – Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, wyd. Impuls Kraków 2005
5. Brauner Alfred, Brauner Francoise – Dziecko zagubione w rzeczywistości. Historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach. Fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna, wyd. WSiP Warszawa 1988
6. Brauns Axel – Barwne cienie i nietoperze. Życie w autystycznym świecie, wyd. Media Rodzina Poznań 2009
7. Cadalbert Yolanda – Dlaczego kobiety i mężczyźni inaczej wychowują dzieci, wyd. KDC, Waszawa2001
8. Czownicka Ewa (red.) – Psychologiczne problemy wczesnego autyzmu dziecięcego, wyd. WSPS Warszawa 1983
9. Dennison Paul, Dennison Gail – Kinezjologia edukacyjna dla dzieci. Podstawowy podręcznik Kinezjologii Edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli dzieci w każdym wieku, wyd. Międzynarodowy Instytut Neurokinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów Warszawa 2003
10. Dryżałowska Grażyna – Pokochaj mnie mamo ! Czyli 29 kroków do akceptacji niepełnosprawności dziecka, wyd. Żak Warszawa 2008
11. Dykcik Władysław (red.) – Autyzm kontrowersje i wyzwania, wyd. Eruditus Poznań 1994
12. Ellison Katherine – Umysł mamy. Jak macierzyństwo rozwija naszą inteligencję, wyd. Jacek Santorski Warszawa 2008
13. Florance Cheri, Gazzaniga Marin – Siła miłości, wyd.Świat Książki Warszawa 2006
14. Frith Uta – Autyzm. Wyjaśnienie ajemnicy, wyd. GWP Gdańs 2004
15. Gałka Urszula, Peczkowska Ewa – Dzieci z autyzmem, wyd. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Warszawa 2007
16. Gałkowski Tadeusz – Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, wyd. WSiP Warszawa 1995Markiewicz Katarzyna – Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2004
17. Gałkowski Tadeusz, Kossewska Joanna (red.) – Autyzm wyzwaniem naszych czasów, wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków 2004
18. Gardner Nuala – Mój przyjaciel Henry, wyd. Galaktyka Łódź 2008
19. Giczewska Aneta – Fenomen dotyku. Stymulacja systemu taktylnego i jej wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka, wyd. aCentrum Środa Śląska 2005
20. Gordon Thomas – Wychowanie bez porażek w praktyce, wyd. PAX Warszawa 1997
21. Gordon Thomas – Wychowanie bez porażek, wyd. PAX Warszawa 1997
22. Grodzka-Gużkowska Magdalena – Płacz bez łez. Listy rodziców dzieci autystycznych, wyd. Prószyński i S-ka Warszawa 1995
23. Haddon Mark – Dziwny przypadek psa nocną porą, wyd. Świat Książki Warszawa 2010
24. Hamer Dean, Copland Peter – Geny a charakter. Jak sobie radzić z genetycznym dziedzictwem, wyd. CiS Warszawa 2005
25. Harland Simone – Dziecko nadpobudliwe czy genialne, wyd. Amber Warszawa 2003
26. Hart Charles – Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych, wyd. Fundacja Wojtka Wadowskiego 1995
27. Heininger Janet, Weiss Sharon – Od chaosu do spokoju. Jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania, wyd. Media Rodzina Poznań 2005
28. Jackson Luke – Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2005
29. Johnson Rick – Lepsi ojcowie, mocniejsi synowie, wyd. Księgarnia Świętego Wojciecha Poznań 2007
30. Kaufman Barry – Uwierzyć w cud. Terapia dzieci autystycznych t.2, wyd. Fundacja Synapsis i Electrim Warszawa 1991
31. Komender Jadwiga, Jagielska Gabriela, Bryńska Anita – Autyzm i Zespół Aspergera, wyd. Lekarskie PZWL Warszawa 2009
32. Kossewska Joanna (red.) – Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, wyd. Impuls Kraków 2009
33. Koźmińska Irena, Olszewska Elżbieta – Z dzieckiem w świat wartości, wyd. swiat Książki Warszawa 2007
34. Kwaśniewski Tomasz – Dziennik taty, wyd. W.A.B. Warszawa 2010
35. Maciarz Aleksandra, Biadasiewicz Małgorzata – Dziecko autystyczne z Zespołem Aspergera. Studium przypadku, wyd. Impuls Kraków 2005 36. Mansberg Ginni, Thompson Anne – Zespół Przewlekłego Zmęczenia. Jak odzyskać energię, wyd. KDC Warszawa 2008
37. Markiewicz Katarzyna – Charakterystyka zmian w rozwoju umysłowym dzieci autystycznych, wyd. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007
38. McGovern Cammie – Spójrz mi w oczy, wyd. Otwarte Kraków 2008
39. Młynarska Małgorzata – Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym. Terapia dyskursywna a teoria umysłu, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2008 40. Morgan Hugh – Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka, wyd. Fundacja Wspólnota Nadziei Kraków 2004
41. Nack Cornelia – Kiedy rodzice wychodzą ze skóry. Jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami. Poradnik dla rodziców, wyd. Jedność Kielce 2001
42. Notbohm Ellen – 10 rzeczy, o których chciałoby ci powiedzieć dziecko z autyzmem, wyd. Świat Książki Warszawa 2009
43. O’regan Fintan – Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyd. K.E. Liber Warszawa 2005
44. Olechnowicz Hanna – Dziecko własnym terapeutą, wyd. PWN Warszawa 2006
45. Olechnowicz Hanna – Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, wyd. WSiP Warszawa 2004
46. Park Clara – Oblężenie. Rodzinna wyprawa w świat dziecka autystycznego, wyd. Literackie Kraków 2003
47. Parker Jan, Stimpson Jan – Rodzeństwo – rywalizacja i miłość. Co powinni wiedzieć rodzice, wyd. Rebis Poznań 2003
48. Phelan Thomas – Skuteczna dyscyplina dla dzieci w wieku 2-12 lat, wyd. K.E. Liber Warszawa 2005
49. Pisula Ewa – Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, wyd. GWP Gdańsk 2003
50. Pisula Ewa – Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia, wyd. GWP Gdańsk 2005
51. Pisula Ewa, Danielewicz Dorota (red.) – Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, wyd. Impuls Kraków 2005
52. Prekop Jirina – Mały tyran. Kochaj i wymagaj, wyd. Santorski Warszawa 2004
53. Randall Peter, Parker Jonathan – Autyzm. Jak pomóc rodzinie, wyd. GWP Gdańsk 2001
54. Rise Claudio – Sztuka ojcostwa, wyd. W Drodze Poznań 2006
55. Rogge Jan-Uwe – Dzieci potrzebują granic. O sztuce mądrego partnerskiego wychowania, wyd. KDC Warszawa 2003
56. Runkel Hal Edward – Wychowanie bez krzyku. Jak wychować dziecko zachowując spokój, wyd. Bookmarket Gdańsk 2007
57. Ryan Joan – Lekcje od taty. Hołd dla ojcostwa, wyd. Zysk i S-ka Poznań 2002
58. Rynkiewicz Agnieszka – Zespół Aspergera. Inny mózg inny umysł, wyd. Harmonia Gdańsk 2009
59. Samson Andrzej – 20 tysięcy godzin w budzie. O szkole, uczniowskim losie i paru innych sprawach, wyd. Santorski Warszawa 203
60. Schopler Eric, Reichler Robert, Basford Ann, Lansing Margaret, Marcus Lee –Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju - t.1 Profil psychoedukacyjny (PEP-R), wyd. SPOA Gdańsk 1995
61. Schopler Eric, Reichler Robert, Lansing Margaret - Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju – t.2 Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów, wyd. SPOA Gdańsk 1995
62. Seach D., Lloyd M., Preston M. – Pomóż dziecku z autyzmem, wyd. K.E. Liber Warszawa 2006
63. Shattock Paul, Savery Dawn – Autyzm jako zaburzenie metaboliczne, wyd. Fundacja Synapsis Warszawa 2000
64. Szatmari Peter – Uwięziony umysł. Opowieści o ludziach z autyzmem, wyd. Znak Kraków 2007
65. Waclaw Wanda, Aldenrud Ulla, Ilstedt Stefan – Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, wyd. Śląsk Katowice 2000 66. Weston Denise Chapman, Weston Mark – Co dzień mądrzejsze. 365 gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencję emocjonalną dziecka, wud. Prószyński i S-ka Warszawa 2002
67. Williams Donna – Nikt nigdzie, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2005
68. Winczura Barbara – Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, wyd. Impuls Kraków 2008
69. Winter Matt – Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien, wyd. Fraszka Edukacyjna Warszawa 2006
70. Wyckoff Jerry, Unell Barbara – Dyscyplina bez krzyku i bicia, wyd. K.E. Liber Warszawa 2004
71. Faber Adele, Mazlish Elaine – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały…, wyd. Media Rodzina Poznań 1996
72. Faber Adele, Mazlish Elaine – Rodzeństwo bez rywalizacji, wyd. Media Rodzina Poznań 1995
73. Riera L.C. – Żartobliwie o wychowaniu, wyd. Oficyna Współczesna Poznań 2000
74. Moor Julia – Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym, wyd. Cyklady Warszawa 2006
75. Maurice Katherine (red.) – Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi, wyd. LTW Warszawa 2007
KSIĄŻKI KSEROWANE ( symbol A)
1. Błeszyński Jacek – Mowa i język dzieci z autyzmem, wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Słupsk 1998
2. Błeszyński Jacek – Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 2005
3. Delecato Carl – Dziwne, niepojęte autystyczne dziecko, wyd. Fundacja Synapsis Warszawa 1995
4. Frith Uta (red.) – Autyzm i Zespół Aspergera, wyd. Lekarskie PZWL Warszawa2005
5. Kaufman Barry – Przebudzenia naszego syna, wyd. Fundacja Synapsis Warszawa 1994
6. Kruk-Lasocka Joanna- Autyzm czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci, wyd. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Wrocław 1999
7. Peeters Theo – Autyzm, wyd. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk 1996
8. Pisula Ewa – Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja etiologia, wyd. PWN Warszawa 2001
9. Schopler Eric, Lansing Margaret, Waters Leslie, Davis Judith –Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, wyd. GWP Gdańsk 1994
10. Schopler Eric, Reichler Robert, Basford Ann, Lansing Margaret, Marcus Lee –Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju - t.1 Profil psychoedukacyjny (PEP-R), wyd. SPOA Gdańsk 1995
11. Wiekiera Ewa (przekład) – Strategia postępowania z dziećmi autystycznymi, wyd. KTA Kraków 1995
12. Zoller Dietmar – Gdybym mógł z wami rozmawiać. Autystyczny chłopiec szuka porozumienia, wyd. Fundacja Synapsis Warszawa 1994

Książkami zarządza Aneta Pulut

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt własny.